+48 732 655 605 ubezpieczenia@cmbi.pl

Szeroka Gama Ubezpieczeń

CMB Insurance

Ubezpieczenia Majątkowe

to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie masz wpływu, ale ich negatywne skutki możesz ograniczyć do minimum dzięki ubezpieczeniom samochodowym. OC/AC/NNW/ASS zapewniają wszechstronną ochronę.

Ubezpieczenia Na Życie

rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych.

Ubezpieczenia Osobowe

rodzaj ubezpieczenia gospodarczego, w którym przedmiotem ochrony jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy. Wyróżnia się prawne i ekonomiczne znaczenia ubezpieczenia osobowego.

Ubezpieczenia Zdrowotne

ubezpieczenie na życie, które obejmie ochroną życie i zdrowie Twoje oraz Twojej rodziny. Dzięki różnym wariantom ubezpieczenia zdrowotnego możesz precyzyjnie dopasować je do swoich potrzeb.

Ubezpieczenia Turystyczne

to szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia. Wybierz najlepsze ubezpieczenia: Wakacyjne, Na narty, Bagażu, Sportowe, NNW, OC, Do pracy …

Liczby mówią za siebie

jesteśmy młodzi, a zawarliśmy już

Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ubezpieczeń Majątkowych

Ubezpieczeń Osobowych

Nie czekaj, napisz do Nas:

12 + 9 =

Ubezpieczenia Turystyczne to szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia.